Voorlopig programma kennisevent 2019

10.00 uur Opening
10.10 uur Welkom
10.20 uur Impuls geeft een toelichting op de stand van zaken en een vooruitblik.
10.40 uur Impuls in de praktijk
11.30 uur Lunch en bezoek expositie
13.00 uur Project 
De praktijk van de zoektocht naar de volgende stap in samenwerking tussen Bedrijfcie en marktpartijen.
NU DOEN leert en ervaart tijdens de renovatie van de brug. Jan deelt zijn ervaringen als contractmanager bij dit project.
13.20 uur Duurzaamheid  
M.i.v. 2018 gaan we duurzaamheidseisen stellen in contracten. In deze presentatie wordt een toelichting op deze eisen gegeven.
13.40 uur Systematiek
In dit programmaonderdeel wordt een toelichting gegeven 
14.00 uur Pauze en bezoek expositie
14.30 uur Loket
Innovaties in januari 2018 open.
14.50 uur Virtuele centrale
Vergelijkingen worden gemaakt met branche gemiddelden.  
15.10 uur Elektrisch rijden, autonoom rijden, de auto als energiebron. 
15.30 uur Afsluiting en uitnodiging netwerkborrel

 

menu Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl